Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Jest takie miejsce w Bielsku-Białej, gdzie tworzy się animacje. Nazywa się Studio Filmów Rysunkowych, tutaj mieszkają Bolek i Lolek, Reksio, Kuba i Śruba... Zanim powstali wiele rzeczy musiało się zdarzyć, poczytajcie jak tworzy się animację...

Poniższa tabela pozwoli zobaczyć, co zmieniło się w procesie tworzenia animacji, a które elementy pracy przebiegają tak samo:

KIEDYŚ WSPÓŁCZEŚNIE - po wprowadzeniu pracy z komputerem

Po pierwsze - pomysł na historię, którą chcemy opowiedzieć za pomocą filmu

Kolejny krok to stworzenie scenariusza – koncepcji filmu z opisem postaci, wydarzeń. Taki scenariusz nie zawiera rysunków, a jedynie opis idei.

Scenariusz prezentujemy reżyserowi

Po akceptacji reżysera tworzymy pierwsze ilustracje

Kolejny krok to tworzenie postaci. Podczas rysowania należy zaplanować ich miny, wygląd z przodu, boku i od tyłu, stworzyć charakterystyczne cechy np. duże oczy, małe uszy. Rysujemy jak będą wyglądały podczas śmiechu, smutku, biegu i siedzenia.

Rozrysowujemy też jak ich buzie będą wyglądały podczas wymawiania poszczególnych liter:Kolejnym etapem pracy jest stworzenie storyboardu

Na podstawie storyboardu rozrysowywane są poszczególne sekwencje.

Rysownicy pracują przy pomocy ołówka i specjalnego stołu kreślarskiego.

Dzięki ich pracy powstaje sekwencja, która później razem z innymi sekwencjami tworzy film.
Jedna sekwencja może trwać na przykład 2 sekundy.
Rysunki składające się na sekwencje:
Rozrysowane skrajne fazy ruchu w sekwencji trafiają na stoły rysowników i sekunda po sekundzie są uzupełniane o kolejne rysunki.
Na jedną sekundę są potrzebne około 24 rysunki.

Rozrysowane skrajne fazy ruchu w sekwencji są skanowane lub rysowane na tablecie i trafiają do komputera

Przygotowane rysunki są przerysowywane na folię i kolorowane

Zeskanowane rysunki są kolorowane w komputerze. Dla każdej postaci jest tworzony profil barwny i później każda postać jest kolorowana

Przygotowane rysunki postaci zostaną pomalowane. W zależności od storyboardu maluje się ją za każdym razem w każdej sekwencji.

Powstaje kilkaset folii z odrysowanymi z rysunków postaciami. Każda jest pokolorowana według klucza dla danej sekwencji. Folie muszą później wyschnąć. Kartki z rysunkami są niszczone, a zachowuje się już tylko folie. Teczki z foliami w studio:

Pliki z postaciami są archiwizowane i przechowywane w komputerze w postaci plików i folderów. Reżyserzy mają możliwość zanimowania ruchów postaci na ekranie komputera. Taka sekwencja z postacią jest później umieszczona na tle.

Sekwencje z postacią zostają nakładane na tło, które wcześniej przygotowano.

Nakładanie postaci i tła odbywa się na stole animacyjnym.

Specjalną kamerą robi się zdjęcia, za każdym razem przy robieniu zdjęcia podkłada się rysunek z bohaterem, na którym ma inną fazę ruchu. Oznacza to, że za każdym razem ma inaczej ustawione ręce, nogi, oczy, usta. Na jedną sekundę filmu potrzebne są 24 zdjęcia.


Nakładanie odbywa się w komputerze.

Do złączonego tła i postaci dodaje się dźwięk.

Nagrywa się muzykę, może to robić orkiestra lub zespół muzyków. Kiedyś do filmów z SFR nagrywała Orkiestra Polskiego Radia.

Kompozytor tworzy muzykę do filmu w swoim studio nagraniowym lub używając biblioteki dźwięków za pomocą programu komputerowego komponuje melodię towarzyszącą filmom.

Nagrywa się dialogi, spotykają się aktorzy i do filmu podkładają głosy postaciom.

Tak samo

Nagrywa się pojedyncze dźwięki - tutaj używa się różnych rzeczy np. drze się liście kapusty, nagrywa się ognisko, używa się gumowych kaczek do kąpieli. Wychodzi się w teren i nagrywa dźwięki.

Dźwiękowiec korzysta z biblioteki dźwięków przechowywanej w komputerze, nie musi już ich nagrywać.

Powstaje kilka ścieżek dźwięków nagranych na taśmę magnetyczną i później łączy się taśmy w jedną. Magnetofon do odsłuchiwania dźwięków z taśmy magnetycznej:

W programie dźwiękowym jest kilka ścieżek dźwiękowych i one są później składane w jedną, która tworzy warstwę dźwiękową filmu.

Powstaje film rysunkowy na taśmie analogowej 35 mm.

Powstaje film rysunkowy w wersji cyfrowej, jej nośnikiem jest wirtualny plik.